Bilsäte- Från början

Bakgrund

Vi ska nu gå tillbaka till bilens födelse, för att se hur sätena såg ut då. Bilen skapades år 1888 av Carl Benz. Det var däremot inte Carl som skulle komma att ta den första bilturen med sin skapelse. Det var nämligen hans fru Berta Benz och deras söner som fick den äran. De snodde bilen en dag och körde till Bertas föräldrar. Den första bilen var en hästvagn som Benz hade försett med motor som skulle föra den framåt, istället för hästar som drog dem. Dessa vagnar var oftast gjorda av trä. Därför kommer det inte som en överraskning att vagnens säte också var av trä.

Sätets utseende var en rektangulär platta som satt framför vagnen. När vi idag sitter på trämöbler utan dyna får vi väldigt ont i rumpan om vi sitter längre perioder. Då kan vi undra hur det var för människorna på 1800-talet. De hade ju använt denna vagn långt innan den användes till bilen. Kanske hade de lagt ut päls från djuren på sätet för att inte frysa eller få ont. Resorna tog längre tid då än vad de gör idag. Att sitta på trä så pass länge kan inte ha varit skönt.

Övrigt

Det är inte helt omöjligt att Berta sydde kuddar som hon lade på sätena för just detta ändamål. På sommaren fungerade det kanske att åka på dessa säten men på vintern bör det ha blivit väldigt kallt och fruset. Tots att Benz förbättrade bilen något de kommande åren, kan sätena vara det han inte lade så stor omtanke på. Han lade större vikt på att utveckla själva motorn till bilen och få den till att bli bättre. Att uppdatera sätet var ingenting som Benz brydde sig om. Han ville ha en fungerande bil och ingen bil som var byggd för bekvämligheter.